yamahamusic

YAMAHA STYLES

STYLES

Wat vroeger vaak oneerbiedig de ‘begeleidingsautomaat of ritmebox’ werd genoemd heeft in de moderne keyboards een prominente plaats gekregen. Elk modern keyboard bevat een zogenaamde ‘arranger’ sectie, de plaats waarin de zogenaamde STYLES zijn opgeslagen.

Een STYLE bestaat uit een sequence die zichzelf in een loop steeds opnieuw herhaalt. De sequence bevat noten die door een arrangeur zijn ingespeeld en opgeslagen. Dit over maximaal 8 sporen variërend van basgitaar tot drums, van een ritmische gitaarpartij tot piano arpeggio’s, alles is mogelijk.

De standaard in ons instrument aanwezige STYLES zijn ingespeeld door ervaren arrangeurs met een professionele muzikale achtergrond. Vaak hebben zelfs meerdere muzikanten samengewerkt om een style vorm te geven. Denk dan aan een gitarist, een bassist, drummer, pianist enz. Alle gebruikte klanken in een style moeten de instrumenten die zij vertegenwoordigen zo dicht mogelijk benaderen. Dit kan alleen als de arrangeur voldoende technische kennis heeft van het instrument (bijv. gitaar) en deze ook kan bespelen. We kunnen op ons keyboard een gitaarklank kiezen waardoor de individuele noten die we spelen klinken alsof deze door een gitarist zijn gespeeld. De nadruk ligt hierbij op ‘alsof’. Afgezien van het feit dat het in theorie mogelijk is om op een toetsinstrument gitaar te spelen, is dit om technische redenen praktisch onuitvoerbaar.

Door gebruik te maken van STYLES zijn we in staat om onszelf te laten begeleiden door een compleet orkest, een orkest dat we geheel naar eigen wens kunnen inzetten. Door gebruik te maken van de verschillende variaties, fill-ins en breaks, kunnen we de omvang van het orkest naar wens uitbreiden of juist in aantal doen afnemen. Door met onze linkerhand een akkoordprogressie te spelen kunnen we ervoor zorgen dat het orkest meespeelt in de toonaard die past bij datgene wat we met onze rechterhand spelen. Door een keuze te maken uit de beschikbare genres kunnen we een STYLE kiezen die het best past bij het karakter van de song die we willen spelen of naar hartenlust improviseren.

Laatste nieuwste styles van YamahaMusicSoft.com

YamahaMusicsoft.com Style tips :

logo yam